Blodnycklar  (Dactylorhíza Incarnata, var. Curénta)

Blodnyckel
Blodnyckel
Blodnyckel

Huvudunderarten ängsnycklar (ssp. incarnata) har ofläckade blad och rosa blommor, blodnycklar (ssp. cruenta (O. F. Müll.) Lindm.) har karminröda blommor och bredare blad som ofta har mörka och ibland sammanflytande fläckar på båda sidorna


HEM

Tillbaka