SKOGSNYCKLAR   (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)

Skogsnycklar
Skogsnyckel
Skogsnyckel


Skogsnyckel betraktas oftast som en egen art men en del anser att det är en underart till Jungfru Maria nycklar och den namnges då som Dactylorhiza Maculata spp. fuchsii. Skogsnycklen hittar man allmänt på Öland, Gotland och i Skåne men den förekommer mindre vanligt i stora delar av landet. Växtplatserna skiljer sig något från Jungfru Maria nycklar och man hittar Skogsnyckel på skuggigare växtplatser som i skogsbryn och inne i skogar, alltid på kalkrik mark. Skogsnyckel är ofta lite kraftigare och något högre än Jungfru Maria nycklar men det lättaste sättet att skilja dem åt är att studera de enskilda blommorna. Blommorna på Skogsnyckel är oftast något mörkare i färgen och de har framförallt en kraftigt flikad läpp, jämför Jungfru Maria nycklar. En inte ovanlig hybrid inom Dactylorhiza släktet är korsningen mellan Skogsnyckel och Ängsnyckel.


Hem

Tillbaka