Göknycklar   (Orchis morio L.)


Göknyckel
Göknycklar
Göknyckel

Göknycklar är en orkidé som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen sitter vid basen av stjälken och är korta och breda. Göknycklar blommar i maj-juni med vanligen rödlila blommor som sitter i ett glest och fåblommig ax. Blommornas färg är variabel, de är oftast rödlila men är ibland vit-, rosa- eller grönaktiga. Kalkbladen är ihopstående som en hjälm, läppen är tredelad och sporren kort och uppåtriktad.

 

Hem


Göknycklar Vita och Rosa