VAXNYCKLAR  (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca)

Vaxnyckel
Vaxnyckel
Vaxnyckel 0,8 m Hög

Vaxnycklar (ssp. ochroleuca) är också relativt sällsynt och har påträffats i kalkkärr och kalkrika ängsmarker på Öland främst på mellerst delen av ön.   
 HEM                                                                   Mosse där det växer Vaxnycklar       →